De nazaten van Martinus Kuitert

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.

I Martinus Kuitert, geboren te Eernewoude (Tytsjerksteradiel) op 15 juni 1797, gedoopt te Eernewoude (Tytsjerksteradiel) op 27 juli 1797, overleden te Doezum (Grootegast) op 16 april 1864, begraven te Noordwijk (Gr) , trouwt te Ternaard (Westdongeradeel) op 30 april 1822 met Martje de Boer, geboren te Waaxens (Westdongeradeel) op 11 mei 1797, overleden te Doezum (Grootegast Gr) op 9 juni 1865, begraven Doezum (Grootegast Gr) , dochter van Simon (Johannes) de Boer en Rinske Cornelis.

  Kinderen

 1. Antje Kuitert, geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 29 januari 1823, trouwt te Ternaard (Westdongeradeel) op 22 mei 1851 met Bruin Hoekema.
 2. Renske Kuitert, geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 6 november 1824, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 25 september 1865, trouwt te Ternaard (Westdongeradeel) op 7 juni 1845, met Jan (Frans) Hoekema,
  hertrouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 24 mei 1852 met Jacob (Jan) van Boerum.
 3. Jan Kuitert, geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 26 april 1826, overleden te Brantgum (Westdongeradeel) op 23 december 1865.
 4. Bregtje Kuitert, geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 16 mei 1828, overleden te Holwerd (Westdongeradeel) op 19 februari 1851, trouwt te Ternaard (Westdongeradeel) op 13 mei 1848 met Jacob (Jan) van Boerum.
 5. Simon Kuitert, geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 26 juni 1830, overleden te Holwerd (Westdongeradeel) op 30 september 1834.
 6. Annatje Kuitert, geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 21 september 1832, overleden te Holwerd (Westdongeradeel) op 2 oktober 1834
 7. Simon Kuitert, volgt (II.1)
 8. Thijs Kuitert, geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 4 januari 1837, overleden te Oldekerk (Gr) op 6 januari 1895, trouwt te Oldekerk (Gr) op 30 mei 1874 met Froukjen Jonkman, geboren te Boornbergum (Smallingerland) op 9 september 1833, overleden te Opende (Grootegast Gr) op 16 juli 1928, dochter van Foke (Jan) Jonkman en Goitske (Wopke) Loonstra.
 9. Evert Kuitert, volgt (II.2)
II.1 Simon Kuitert (ouders onder I), geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 17 januari 1835, overleden te Grootegast (Gr) op 11 januari 1921, begraven te Grootegast (Gr) , trouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 14 april 1859 met Tjitske de Vries, geboren te Nijkerk (Oostdongeradeel) op 12 september 1835, overleden te Engwierum (Oostdongeradeel) op 13 februari 1876, dochter van Mintje (Jan) de Vries en Ymkje (Hendrik) Ynia,
hertrouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 8 februari 1883 met Ymkje Veenema, geboren te Grouw (Idaarderadeel) op 1 maart 1843, overleden te Engwierum (Oostdongeradeel) op 15 mei 1893, dochter van Douwe (Fije) Veenema en Ybeltje (Egbert) Veenstra.

  Kinderen uit het eerste huwelijk

 1. Martinus Kuitert, volgt (III.1)
 2. Ymkje Kuitert, geboren te Engwierum (Oostdongeradeel) op17 september 1866, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 19 november 1944, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 22 oktober 1887, met Jan Bos
 3. Rinze Kuitert, volgt (III.2)
 4. Mintje Kuitert, geboren te Engwierum (Oostdongeradeel) op 23 juni 1870, overleden te Engwierum (Oostdongeradeel) op 28 juli 1870.
 5. Martje Kuitert, geboren te Engwierum (Oostdongeradeel) op 31 juli 1871, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 19 maart 1970, trouwt te Buitenpost (Achtkarspelen) op 14 mei 1898, met Sijtze Adema.
 6. Mintje Kuitert, volgt (III.3)

  Kinderen uit het tweede huwelijk  

 1. Gertje Kuitert, geboren te Engwierum (Oostdongeradeel) op 9 mei 1884, overleden te Groningen op 18 september 1911.
 2. Levenloos kind Kuitert, overleden te Engwierum (Oostdongeradeel) op 9 mei 1884.
   
III.1 Martinus Kuitert (ouders onder II.1), geboren te Engwierum (Oostdongeradeel) op 31 juli 1864, overleden te Grootegast (Gr) op 27 maart 1953, trouwt te Kollum (Kolumerland c.a.) op 14 mei 1892 met Lijske de Vries, geboren te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 10 juni 1864, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 9 februari 1906, dochter van Wijbe de Vries en Aukje Loonstra,
hertrouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 17 augustus 1907 met Gezina van Houten, geboren te Munnekezijl onder Burum (Kollumerland c.a.) op 15 maart 1881, overleden te Franeker op 26 juni 1971, dochter van Klaas van Houten en Froukje Ellens.

Zittend vlnr: Renze, Aukje, vader Martinus en echtgenote Gezinana van Houten, Simon met echtgenote Bontje Postma.
Staand vlnr: Jantje van Esch, Froukjen, Wijbe, Alberdina Staal en man Wiltje, Grietje Sinninghe en man Klaas, Tjitske met man Willem Haan.

  Kinderen uit het eerste huwelijk

 1. Aukje Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 23 januari 1893, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 19 april 1990, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 17 mei 1913, met Auke (Dirk) Postma.
 2. Simon Kuitert, volgt (IV.1)
 3. Wijbe Kuitert, volgt (IV.2)
 4. Renze Kuitert, volgt (IV.3)
 5. Wiltje Kuitert, volgt (IV.4)

  Kinderen uit het tweede huwelijk  

 1. Froukjen Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 7 juni 1908, overleden te Franeker op 19 februari 1981.
 2. Tjitske Klazina Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 10 april 1913, overleden te Grootegast (Gr) op 11 oktober 1950, trouwt met Willem Haan
 3. Klaas Kuitert, volgt (IV.5)
IV.1 Simon Kuitert (ouders onder III.1), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 25 september 1894, overleden te Leeuwarden op 21 september 1953, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 8 mei 1919, met Bontje Postma, geboren te Twijzel (Achtkarspelen) op 28 april 1897, overleden te Leeuwarden op 9 juli 1954, dochter van Jacob Postma en Eelkje Veenstra.

  Kinderen

 1. Martinus Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 8 juli 1921, overleden te Leeuwarden op 8 augustus 1992, trouwt te Leeuwarden op 30 december 1952, met Janna Maria van der Weij, geboren te Leeuwarden op 1 februari 1924, dochter van Klaas van der Weij en Hendrikje Stuiver.
 2. Eelkje Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 27 april 1923, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 14 juni 1945, met Renze Bosgraaf.
 3. Elisabeth Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 6 augustus 1924, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 21 oktober 1948, met Hendrik Knot.
 4. Jacoba Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 7 augustus 1925, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 22 maart 1951, met Hendrik van der Goot.
 5. Aukje Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 28 oktober 1926, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 6 november 1952, met Philippus van der Veen.
 6. Tjetje Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 7 juli 1928, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 12 juni 1952, met Roelof Hamersma.
 7. Jacob Kuitert, volgt (V.1)
 8. Wijbe Kuitert, volgt (V.2)
 9. Simon Geert Kuitert, volgt (V.3)
V.1 Jacob Kuitert (ouders onder IV.1), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 20 juli 1931, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 3 mei 1956 met Aukje van der Schaaf, geboren te Zwagerveen (Kollumerland c.a.) op 3 juli 1936, dochter van Jeen van der Schaaf en Baukje Visser.

  Kinderen

 1. Simon Hilary John Kuitert, volgt (VI.1)
 2. Baukje Lianne Kuitert, geboren te Bombay (India) op 5 april 1971.
VI.1 Simon Hilary John Kuitert (ouders onder V.1), geboren te Bombay (India) op 5 juni 1970, trouwt te Arnhem op 12 augustus 1999, met Simone Maria Rutten, geboren te Zutphen op 29 april 1970, dochter van Gerard Rutten en Riny Berendsen.

  Kinderen

 1. Casper Jacob John Kuitert, geboren te Apeldoorn op 23 januari 2000.
 2. Guus Gerard Kuitert, geboren te Apeldoorn op 22 februari 2002.
V.2 Wijbe Kuitert (ouders onder IV.1), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 29 januari 1935, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 3 april 1958, met Gerritdina de Vries, geboren te Burum (Kollumerland c.a.) op 21 oktober 1936, dochter van Geert de Vries en Pieterke de Visser.

  Kinderen

 1. Pieterdina Hilda Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 9 oktober 1958, trouwt te Ommen (Ov) op 15 september 1986, met Henricus Gerardus Dominicus Cents.
 2. Bontje Eelkje Kuitert, geboren te Leeuwarden op 22 mei 1960, trouwt te Marum (Gr) op 17 augustus 1984, met Pieter Bruinsma.
 3. Simon Martinus Jacob Kuitert, geboren te Hellendoorn (Ov) op 5 oktober 1965, trouwt op 22 december 1988, met Willemke Donker, geboren te Siegerswoude (Opsterland) op 20 augustus 1968, dochter van Fokke Donker en Eltje Coenradi. Het kinderloos huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.
V.3 Simon Geert Kuitert (ouders onder IV.1), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 5 februari 1939, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 7 april 1961, met IJltje Jansma, geboren te Veenklooster (Kollumerland s.a.) op13 november 1938, dochter van Jentje Jansma en Jantje Terpstra.

  Kinderen

 1. Jantje Kuitert, geboren te Leegkerk (Gr) op 11 juni 1961.
 2. Simon Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 9 december 1964.
 3. Jentine Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 30 januari 1971.
IV.2 Wijbe Kuitert (ouders onder III.1), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 27 maart 1896, overleden te Den Haag (ZH) op 2 april 1991, trouwt te Utrecht op 28 december 1920, met Hilje van der Velde, geboren te Groningen op 3 mei 1893, overleden te Den Haag (ZH) op 13 januari 1968, dochter van Harm van der Velde en Auke Jager.

  Kinderen

 1. Elisabeth Kuitert, geboren te Drachten (Smallingerland) op 2 december 1921.
 2. Harminus Martinus Kuitert, volgt (V.4)
 3. Martinus Kuitert, volgt (V.5)
 4. Aukje Kuitert, geboren te Drachten (Smallingerland) op 29 oktober 1929, trouwt te Den Haag (ZH) op 19 december 1951, met Maarten Verhoog.
V.4 Harminus Martinus Kuitert (ouders onder IV.2), geboren te Drachten (Smallingerland) op11 november 1924, trouwt te Den Haag (ZH) op 31 mei 1950, met Inga Nannie Aurora Westling, geboren te Sala (bij Stockholm, Zweden) 16 juli 1925.

  Kinderen

 1. Hilde Anna Kuitert, geboren te Noordgouwe (Zld) op 14 juli 1951.
 2. Wybe Paul Kuitert, volgt (VI.2)
 3. Karin Ellen Kuitert, geboren te Scharendijke (Zld) op 24 april 1958, overleden te Amsterdam op 4 augustus 1984.
 4. Elisabeth Aukje Kuitert, geboren te Amsterdam op 21 mei 1960.
VI.2 Wybe Paul Kuitert (ouders onder V.4), geboren te Noordgouwe (Zld) op 3 maart 1955, trouwt te Kyoto (Japan) op 7 april 1985, met Noriko Nakamura, geboren in Japan op 23 juli 1946.

  Kind

 1. Kense Kuitert, geboren te Kyoto (Japan) op 8 augustus 1985.
V.5 Martinus Kuitert (ouders onder IV.2), geboren te Drachten (Smallingerland) op 29 november 1926, trouwt te Mercer (Nieuw-Zeeland) op 9 juli 1955, met Cornelia Bertha Haakma, geboren te Zuidwolde (Dr) op 15 augustus 1930, overleden te Whangarei (Nieuw-Zeeland) op 21 januari 2003, dochter van Sijbe Haakma en Trijntje Sierksma.

  Kinderen

 1. Lieske Meta Elisabeth Kuitert, geboren te Auckland (Nieuw-Zeeland) op 10 januari 1959.
 2. Linda Rose Kuitert, geboren te Auckland (Nieuw-Zeeland) op 7 juli 1961, trouwt te Auckland (Nieuw-Zeeland) op 4 februari 1984, met Mark Phillip Dickson.
 3. Veronica Grace Kuitert, geboren te Auckland (Nieuw-Zeeland) op 7 juli 1961, trouwt te Whangarei (Nieuw-Zeeland) op 25 augustus 1990, met Geoffry Douglas Binney.
 4. Lucinda Joan Kuitert, geboren te Auckland (Nieuw-Zeeland) op 28 april 1965, trouwt te Auckland (Nieuw-Zeeland) op 10 mei 1986, met Michael Graham Lincoln.
IV.3 Renze Kuitert (ouders onder III.1), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 12 april 1898, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 11 januari 1988, trouwt te Grootegast (Gr) op 7 mei 1925, met Jantje van Esch, geboren te Sebaldeburen (Grootegast Gr) op 9 juni 1904, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 6 februari 1993, dochter van Jan van Esch en Zwaantje Andriessen.

  Kinderen

 1. Martinus Kuitert, volgt (V.6)
 2. Zwaantje Kuitert, geboren te Grootegast (Gr) op 24 december 1926, trouwt in mei 1955, met Sjoerd Zondervan.
 3. Jan Kuitert, volgt (V.7)
 4. Simon Kuitert, volgt (V.8)
 5. Elisabeth Kuitert, geboren te Kollum (Kolumerland c.a.) op 21 maart 1932, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 14 februari 1957, met Ate de Vries.
 6. Johanna Antje Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 13 april 1937, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 31 augustus 1961, met Folkert Pieter Stolhof (voorheen Stokje).
 7. Jantina Aukje Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 28 oktober 1944, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 30 december 1966 met Bouwe Ringnalda.
V.6 Martinus Kuitert (ouders onder IV.3), geboren te Grootegast (Gr) 30 augustus 1925, trouwt te Balk (Gaasterland) op 2 november 1956, met Diewerke Folkertsma, geboren te Zutphen (Gld) op 29 oktober 1930, dochter van Kornelis Folkertsma en Johanna Bos,
hertrouwt te Groningen op 12 januari 1979, met Martje van der Veen, geboren te Stadskanaal (Gr) op 10 januari 1927, dochter van Harm van der Veen en Gezina Lummina Breeland.

  Kinderen uit het eerste huwelijk 

 1. Renze Kuitert, volgt (VI.3)
 2. Joke Meiltje Kuitert, geboren te Woerden (ZH) op 13 juli 1958, heeft Erik Somer als parner.
 3. Cor Martinus Kuitert, geboren te Vorden (Gld) op 10 mei 1965, heeft Ilona van Santen als partner.
VI.3 Renze Kuitert (ouders onder V.6), geboren te Woerden (ZH) op 25 februari 1960, trouwt te Vorden (Gld) op 5 januari 1995, met Hermien Marianne Willemsen, geboren te Goor (Ov) op 27 september 1963, dochter van Hendrikus Willemsen en Johanna Dijkjans.

  Kinderen

 1. Jorn Olav Kuitert, geboren te Vorden (Gld) op 18 maart 1995.
 2. Bart Davor Kuitert, geboren te Vorden (Gld) op 20 juli 1996.
V.7 Jan Kuitert (ouders onder IV.3), geboren te Leek (Gr) op 23 juli 1928, overleden te Sneek op 1 maart 1998, trouwt te Ulrum (Gr) op 14 augustus 1956, met Klaaske Bos, geboren te Ulrum (Gr) op 24 maart 1935.

  Kinderen

 1. Anke Frouwke Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 1 juni 1957, trouwt te Koudum (Nijefurd) op 29 december 1977, met Pier Zijlstra
 2. Renze Martinus Kuitert, volgt (VI.4)
 3. Gaaijo Arend Kuitert, volgt (VI.5)
 4. Jantina Zwaantje Kuitert, geboren te Koudum (Nijefurd) op 19 januari 1965, trouwt te Koudum (Nijefurd) 9 november 1990, met IJnze Jurjen Jaarsma..
VI.4 Renze Martinus Kuitert (ouders onder V.7), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 24 juni 1958, trouwt te Koudum (Nijefurd) op 2 maart 1984, met Wanda Roland, geboren te Utrecht op 5 september 1959, dochter van Hans Roland en Johanna Frederika Koolen.

  Kinderen

 1. Sander Kuitert, geboren te Namsos (Noorwegen) op 27 augustus 1988.
 2. Jelmer Kuitert, geboren te Namsos (Noorwegen) op 4 juli 1991.
VI.5 Gaaijo Arend Kuitert (ouders onder V.7), geboren te Koudum (Nijefurd) op 31 mei 1961, trouwt te Breda (NB) op 1 juli 1988, met Anna Mara Luitgarde van den Berg, geboren te Laren (NH) op 16 april 1963, dochter van Roderick Jan van den Berg en Hilligje Posthumus.

  Kinderen

 1. Carian Antien Kuitert, geboren te Nijmegen (Gld) op 13 november 1995.
 2. Xišo-Bo Lei-An Kuitert, geboren te Fenji (provincie Jiangsi, China) op 29 september 1999.
 3. Jiang Li Kuitert, geboren te Xiamen (provincie Fujian, China) op 16 februari 2002.
V.8 Simon Kuitert (ouders onder IV.3), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 24 juni 1930, trouwt te Roosendaal (NB) op 20 september 1955, met Johanna Antonia Maria van Eekelen, geboren te Rotterdam (ZH) op 12 december 1933, dochter van Adrianus Henricus van Eekelen en Antonia Rosina Rademakers.

  Kinderen

 1. Renze Adrianus Henricus Kuitert, volgt (VI.6)
 2. Simon Antonius Maria Kuitert, volgt (VI.7)
 3. Marie Antoinette Jantina Kuitert, geboren te Apeldoorn (Gld) op 8 mei 1964, trouwt te Apeldoorn (Gld) op 12 augustus 1994, met Peter Broeders.
VI.6 Renze Adrianus Henricus Kuitert (ouders onder V.8), geboren te Roosendaal (NB) op 24 januari 1958, trouwt te Deventer (Ov) op 17 juli 1995, met Manon Brouwer, geboren te Deventer (Ov) op 16 augustus 1971.

  Kinderen

 1. Yves Kuitert, geboren te Deventer (Ov) op 19 december 1993.
 2. Julian Kuitert, geboren te Deventer (Ov) op 31 maart 1996.
VI.7 Simon Antonius Maria Kuitert (ouders onder V.8), geboren te Roosendaal (NB) op 29 juni 1960, trouwt te Naarden (NH) op 7 november 1989, met Martine van Noordt, geboren te Nieuwer Amstel (NH) op 27 mei 1958, dochter Willem van Noordt en Harmanna Bout.

  Kinderen

 1. Wouter Alexander Kuitert, geboren te Naarden (NH) op 19 augustus 1990.
 2. Hayo Sebastiaan Kuitert, geboren te Blaricum (NH) op 24 april 1992.
IV.4 Wiltje Kuitert (ouders onder III.1), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 8 december 1905, overleden te Leeuwarden op 13 december 1985, trouwt te Grootegast (Gr) op 20 oktober 1933, met Arendina Wietske Staal, geboren te Gaarkeuken (Grijpskerk Gr) op 13 oktober 1909, overleden te Veenwouden (Dantumadeel) op 8 augustus 1998, begraven te Leeuwarden op 12 augustus 1998, dochter van Jan Staal en Maria Theadora de Vries.

  Kinderen

 1. Jan Martinus Kuitert, geboren te Leeuwarden op 12 mei 1935, overleden te Leeuwarden op 18 juli 1962.
 2. Martinus Jan Kuitert, geboren te Leeuwarden op 8 februari 1937, overleden te Leeuwarden op 3 september 1940.
 3. Simon Kuitert, volgt (V.9)
 4. Marius Theodorus Kuitert, volgt (V.10)
 5. Elisabeth Gezina Kuitert, geboren te Leeuwarden op 3 december 1946, trouwt te Purmerend (NH) op 11 december 1975, met Fred Cohen.
 6. Martinus Jan Kuitert, volgt (V.11)
V.9 Simon Kuitert (ouders onder IV.4), geboren te Leeuwarden op 9 februari 1939, trouwt te Leeuwarden op 21 augustus 1963, met Aaltje Boer, geboren te Erm (Sleen, Dr) op 8 juni 1943, dochter van Gerrit Johannes Boer en Grietje Eisen.

  Kinderen

 1. Jan Martinus Kuitert, geboren te Leeuwarden op  2 augustus 1964.
 2. Gerard Johannes Kuitert, geboren te Leeuwarden op 6 december 1966.
 3. Willem Arend Kuitert, volgt (VI.8)
VI.8 Willem Arend Kuitert (ouders onder V.9), geboren te Leeuwarden op 13 augustus 1970, had als partner Judith van Oers, geboren te Leeuwarden op 9 september 1970, dochter van Bert van Oers en Coby

  Kind

 1. Ingrid Kuitert, geboren te Leeuwarden 30 december 1993
V.10 Marius Theodorus Kuitert (ouders onder IV.4), geboren te Leeuwarden op 28 januari 1942, trouwt te Delden (Gld) op 22 december 1973, met Ingrid Suzanna Ambagtsheer, geboren te Enschede (Ov) op 18 augustus 1946, dochter van  Willem Ambagtsheer en Johanna Geziena HenriŽtte VenebrŁgge.

  Kinderen 

 1. Martijn Jan Kuitert, geboren te Sneek op 18 juni 1976.
 2. Nienke Annelies Kuitert, geboren te Sneek op 12 juli 1977.
 3. Willemijn Suzanna Kuitert, geboren te Sneek op 6 november 1979.
V.11 Martinus Jan Kuitert (ouders onder IV.4), geboren te Leeuwarden op 28 augustus 1949, trouwt te Zwartsluis (Ov) op 25 maart 1983, met Johanna Rika Westerhuis, geboren te Zwartsluis (Ov) op 5 juni 1957, dochter van Lubbertus Westerhuis en Barendina Albertha Hammer.

  Kinderen

 1. Sander Martien Kuitert, geboren te Buitenpost (Achtkarspelen) op 16 januari 1986.
 2. Mirije Willemijn Berdien Kuitert, geboren te Buitenpost (Achtkarspelen) op 28 mei 1988.
 3. Erieke Anna Elisabeth Kuitert, geboren te Buitenpost op 2 april 1991.
IV.5 Klaas Kuitert (ouders onder III.1), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 6 mei 1916, overleden te Gosford (AustraliŽ) op 6 februari 1987, trouwt te Borger (Dr) op 23 december 1942, met Grietje Sinninghe, geboren te Leegkerk (Gr) op 2 juli 1919, dochter van Roelof Sinninghe en Grietje Staal.
 

 

 

 

 


 Gezin Klaas Kuitert in 1951
 Voor vlnr: Martin, Rob, Grť, Klaas en Margaret
 Achter vlnr: Anne en Ena

 

          Kinderen

 1. Margrietje Annie Kuitert, geboren te Borger (Dr) op 19 december 1943.
 2. Gezina Frouck Kuitert, geboren te Borger (Dr) op 8 november 1945, trouwt te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 23 november 1964, met Theo Raukema.
 3. Annie Klasina Rudolfina Kuitert, geboren te Borger (Dr) op 14 maart 1947, trouwt te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 25 februari 1967, met Raymond Ernest Miller.
 4. Martinus Roelof Kuitert, volgt (V.12)
 5. Roelof Martinus Kuitert, volgt (V.13)
 6. Florence Thekla Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) 17 november 1955, trouwt te Blactown (NSW, AustraliŽ) op 11 december 1976, met Geoffrey Paul van Schie
V.12 Martinus Roelof Kuitert (ouders onder IV.5), geboren te Borger (Dr) op 28 maart 1948, trouwt te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 27 september 1969, met Connie Margaret Klinkenberg, geboren te Leiden (ZH) op 5 oktober 1950, dochter van Ewald Klinkenberg en Margaretta Wilhelmina Kooreman.

  Kinderen

 1. Darren Martin Kuitert, volgt (VI.9)
 2. Terry Simon Kuitert, volgt (VI.10)
 3. Connie Margaretta Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 12 juni 1975, trouwt te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 11 april 1998, met Matthew Warren Peet.
VI.9 Darren Martin Kuitert (ouders onder V.12), geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) 9 maart 1971, trouwt te Hawkesbury (NSW, AustraliŽ) op 7 mei 1994, met Kerri Anne Henderson, geboren te Bualkham Hills (NSW, AustraliŽ) 16 februari 1973, dochter van Ross Henderson en Margaret Leeming.

  Kinderen

 1. Joshua Dylan Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 4 mei 1998.
 2. Alexander James Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 3 januari 2000.
 3. Bradley Ryan Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 12 februari 2005.
VI.10 Terry Simon Kuitert (ouders onder V.12), geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 21 juni 1972, trouwt te Wentworthville (NSW, AustraliŽ) op 7 januari 1995, met Melissa Gai Kwok, geboren te Sydney (NSW, AustraliŽ) op 22 mei 1973, dochter van Stephen Kwok en Robyn Griffiths.

  Kinderen

 1. Tianna Renee Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 15 december 2001.
 2. Blake Robert Kuitert, geboren te Blaktown (NSW, AustraliŽ) op 16 augustus 2005.
V.13 Roelof Martinus Kuitert (ouders onder IV.5), geboren te Wauchope (NSW, AustraliŽ) op 17 november 1950, trouwt te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 3 april 1971, met Mary Quak, geboren te Delft (ZH) op 1 mei 1952, dochter van Pieter Quak en Maria Adriana Breemans.

  Kinderen

 1. Lesley Joanne Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 25 juli 1972, trouwt te St. Marys (NSW, AustraliŽ) op 23 oktober 1993 met Sean Steven Dillon .
 2. Warren John Kuitert, volgt (VI.11)
 3. Cheryl Leanne Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 5 januari 1977.
 4. Jennifer Anne Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 17 augustus 1978, trouwt te St. Marys (NSW, AustraliŽ) op 21 augustus 1999, met Matthew Dirk Reitsma.
VI.11 Warren John Kuitert (ouders onder V.13), geboren te Blacktown (NSW., AustraliŽ) op 22 januari 1974, trouwt te St. Marys (NSW, AustraliŽ) op 9 mei 1998, met Trudi Fiona Pathuis, geboren te Penrith (NSW, AustraliŽ) op 27 februari 1974, dochter van Willem Pathuis en Lammechien Westendorp.

  Kind

 1. Kane Robert Kuitert, geboren te Blacktown (NSW, AustraliŽ) op 10 oktober 2001.
III.2 Rinze Kuitert (ouders onder II.1), geboren te Engwierum (Oostdongeradeel) op 25 februari 1868, overleden te Azul ( ArgentiniŽ) op 23 november 1931, trouwt met Fokeltje de Vries, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 28 januari 1865, overleden te Azul (ArgentiniŽ) op 6 april 1915, dochter van Wouter de Vries en Fokje Klopstra.

  Kinderen

 1. Simon Kuitert, volgt (IV.6)
 2. Marta Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 11 maart 1901.
 3. GermŠn Kuitert, volgt (IV.7)
 4. Ema Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 31 oktober 1904.
IV.6 Simon Kuitert (ouders onder III.2), geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 6 mei 1898, overleden te Azul (ArgentiniŽ) op 23 september 1991, trouwt te Coronel SuŠres (ArgentiniŽ) op 25 september 1926, met Elisa van der Tuin, geboren in de Provincie Buenos Aires (ArgentiniŽ) op 1 december 1895, overleden te Azul (ArgentiniŽ) op 22 mei 1942, dochter van Egbert van der Tuin en Elisabeth Marema.
 

 

 

 

 

 Foto uit 1951 van het gezin van Simon Kuitert,
 woonachtig  te Azul in ArgentiniŽ.
 Voor: het echtpaar Elisa van de Tuin en Simon Kuitert;
 achter vlnr: de kinderen Margarita, Lorenzo en Elisa Kuitert.

  Kinderen

 1. Margarita Kuitert, geboren op 3 juli 1927, trouwt met Felix Armando Villanueva.
 2. Elisa Kuitert, geboren op 2 november 1929.
 3. Lorenzo Kuitert, volgt (V.14)

ArgentiniŽ - omgeving Azul - de pampa

 

V.14 Lorenzo Kuitert (ouders onder IV.6), geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 26 januari 1932, trouwt te Las Flores (ArgentiniŽ) op 3 maart 1960, met Noemi Raquel Farina, geboren te Las Flores (ArgentiniŽ) op 28 juni 1932.

  Kinderen

 1. Ruben Daniel Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 14 december 1960.
 2. Pablo David Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 1 februari 1970.
 3. Esteban Samuel Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 24 januari 1975.
IV.7 GermŠn Kuitert (ouders onder III.2), geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 30 augustus 1902, overleden te Azul (ArgentiniŽ) op 2 december 1978, trouwt met Catalina Andreoli, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 1 juni 1909, overleden te Azul (ArgentiniŽ) op 14 december 1997.

  Kinderen

 1. GermŠn Lorenzo Kuitert, volgt (V.15)
 2. Juan Ramůn Kuitert, volgt (V.16)
V.15 GermŠn Lorenzo Kuitert (ouders onder IV.7), geboren te Azul (ArgentiniŽ)op  7 juli 1936, trouwt met Miques Rosa

  Kind

 1. GermŠn Dariů Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 28 september 1977.
V.16 Juan Ramůn Kuitert (ouders onder IV.7), geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 2 januari 1943, overleden te Azul (ArgentiniŽ) op 19 januari 1983, trouwt met Celina Kesler

  Kind

 1. Walter Javier Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 29 augustus 1968.
III.3 Mintje Kuitert (ouders onder II.1), geboren te Engwierum (Oostdongeradeel) op 25 april 1875, overleden te ArgentiniŽ in 1942, trouwt met Douwina Geertruida Severiens, geboren rond 1877, overleden te Lanķs (ArgentiniŽ) in 1968, dochter van Reinardus (Frederik) Severiens en Grietje de Boer.

  Kinderen

 1. Martha M. Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 12 juli 1906.
 2. Margarita Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 24 september 1907, overleden te Lanķs (ArgentiniŽ).
 3. Luisa Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 10 mei 1909, trouwt met Alfredo Mendoza.
 4. Simona Dawina Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 12 maart 1911, overleden te Lomas Zamora (ArgentiniŽ) in  1999, trouwt met Ramon Olmos
 5. Reynaldo Kuitert, volgt (IV.8)
 6. Cornelia Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 6 juli 1918, overleden te Lanķs (ArgentiniŽ) , trouwt met Lito Viegas.
 7. Lorenzo Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 28 maart 1920, overleden te Azul (ArgentiniŽ) op 5 maart 1983, trouwt te Lanķs (ArgentiniŽ) met Sara E. Medina, geboren op 24 maart 1923, overleden te Carlos Spegazzini (ArgentiniŽ) op 9 september 1995.
 8. Adriana Kuitert, geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 1 oktober 1923, trouwt met Alberto Dias.
IV.8 Reynaldo Kuitert (ouders onder III.3), geboren te Azul (ArgentiniŽ) op 29 januari 1915, trouwt met Doli Heve Margarita Severiens, geboren te Coronel Dorrego (ArgentiniŽ)op  6 augustus 1930, overleden te Carlos Spegazzini (ArgentiniŽ) op 2 juni 1997, dochter van Reinardo Fťderico Severiens en Juana Agiťpina Rodriguez.

  Kinderen

 1. Reinaldo Kuitert, volgt (V.17)
 2. Ruben O. Kuitert, geboren te Lanķs (ArgentiniŽ) op 19 januari 1954, trouwt te Carlos (Spegazzini) met Dora Velasques.
 3. Adriana M. Kuitert, geboren te Ezeiza (ArgentiniŽ) op 8 november 1959, trouwt te Ezeiza (ArgentiniŽ) in 1980 met Anjel Lambrechi.
 4. Maria B. Kuitert, geboren te Ezeiza (ArgentiniŽ) op 15 maart 1964, trouwt te CaŮuelas (ArgentiniŽ) op 5 november 1983, met Mario Sevillano.
V.17 Reinaldo Kuitert (ouders onder IV.8), geboren te Lanķs (ArgentiniŽ) op 25 augustus 1950, trouwt te Rafael Calzada (ArgentiniŽ) op 2 april 1971, met Mirta G. San Martin, geboren te Lomas de Zamorra (ArgentiniŽ) op 24 maart 1951.

  Kinderen

 1. Nestor Eduardo Kuitert, geboren te Lomas de Zamorra (ArgentiniŽ) op 2 februari 1972.
 2. M. Alessandra Kuitert, geboren te Lomas de Zamora (ArgentiniŽ) op 22 juni 1973.
II.2 Evert Kuitert (ouders onder I), geboren te Holwerd (Westdongeradeel) op 4 april 1842, overleden te Aalsum (Oostdongeradeel) op 1 augustus 1904, trouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 7 september 1867, met Saapke Stelwagen, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 8 januari 1839, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 5 december 1909, dochter van Hendrik Stelwagen en Hendrikje van der Veen

  Kinderen

 1. Martje Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 15 augustus 1868, overleden te Zwagerveen (Kollumerland c.a.) op 23 januari 1942, trouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 11 juni 1897, met Pieter de Vries.
 2. Hendrik Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 21 september 1870, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 12 augustus 1943, trouwt te IJlst (Wymbritseradeel) op 26 januari 1901, met Jacobje Flobbe, geboren te Woudsend (Wymbritseradeel) op 9 december 1878, dochter van Broer Flobbe en Riemke Bakker.
 3. Martinus Kuitert, volgt (III.4)
 4. Dirk Kuitert, geboren te Leeuwarden op 18 september 1874, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 18 december 1876.
 5. Simon Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 25 augustus 1876, overleden te Engwierum (Oostdongeradeel) op 7 april 1877.
 6. Durk Simon Kuitert, volgt (III.5)
 7. Hendrikje Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 12 december 1880, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 14 februari 1971, trouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 5 januari 1907, met Enneus (Wigger) Heerma.
III.4 Martinus Kuitert (ouders onder II.2), geboren te Franeker op 15 februari 1872, overleden te Harderwijk (Gld) op 2 januari 1968, begraven te Aalsum (Oostdongeradeel) , trouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 11 april 1907, met Antje Toornstra, geboren te Zuidhorn (Gr) op 4 september 1875, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 10 juni 1933, dochter van Johannes Toornstra en Meino van Klaarbergen.

  Kinderen

 1. Meino Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 14 maart 1908, overleden te Marken , trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 4 mei 1933, met Klaas Visser.
 2. Evert Kuitert, volgt (IV.9)
IV.9 Evert Kuitert (ouders onder III.4), geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 10 juni 1910, overleden te Ameide (ZH) op 17 september 1991, begraven te Gorinchem (ZH) op 21 september 1991, trouwt te Den Haag (ZH) op 19 oktober 1950, met Johanna Geertruida Petronella Maria Kluytmans, geboren te Eindhoven op 12 februari 1929, overleden te Utrecht op 12 november 1992, dochter van Willem Kluytmans en Maria Masseurs.

  Kinderen

 1. Marianna Atlantis Kuitert, geboren te Amersfoort (Ut) op 22 april 1951, trouwt te Gorinchem (ZH) op 20 februari 1975 Aart de Graaf.
 2. Martinus Willem Kuitert, volgt (V.18)
 3. Willem Cornelis Kuitert, volgt (V.19)
 4. Evert Johannes Kuitert, volgt (V.20)
 5. Dťsirťe Gemma Kuitert, geboren te Ermelo (Gld) op 15 februari 1956, trouwt te Vlaardingen (ZH) op 2 juni 1977, met Arie Daniel van der Mark.
 6. Saskia Isabella Carle Kuitert, geboren te Ermelo (Gld) op 3 april 1957, trouwt te BŁrchen (Wallis, Zwitserland) op 24 december 1980, met Anton Karlen.
 7. Wigbert Jeroen Kuitert, volgt (V.21)
 8. Anna-Maria Kuitert, geboren te Ermelo (Gld) op 10 september 1959, heeft Antonius Jacobus Gerardus Manders als partner.
 9. Peter Albert Kuitert, volgt (V.22)
V.18 Martinus Willem Kuitert (ouders onder IV.9), geboren te Utrecht op 27 mei 1952, trouwt te Wieringen (NH) op 1 april 1975, met Alida van de Kreeke, geboren te Wieringen (NH) op 28 augustus 1953, dochter van Cornelis van de Kreeke en Eeke Elles.

  Kinderen

 1. Gemma Kuitert, geboren te Den Helder (NH) op 2 april 1980.
 2. Rinze Kuitert, geboren te Wieringen (NH) op 25 april 1982.
 3. Eefje Kuitert, geboren te Den Helder (NH) op 20 november 1986.
V.19 Willem Cornelis Kuitert (ouders onder IV.9), geboren te Utrecht op 15 augustus 1953, trouwt te Uden (NB) op 30 oktober 1974, met Wilhelmina Johanna Schreuders, geboren te Kedichem (Leerdam, ZH) op 14 augustus 1951, dochter van Gerrit Peter Schreuders en Aaltje de Koster.

  Kinderen

 1. Femke Kuitert, geboren te Uden (NB) op 24 mei 1981.
 2. Annemieke Kuitert, geboren te Veghel (NB) op 19 september 1987.
V.20 Evert Johannes Kuitert (ouders onder IV.9), geboren te Ermelo (Gld) op 21 december 1954, trouwt met Astrid Elisabeth Nieuwstad, geboren te Gorinchem (ZH) op 19 december 1958, dochter van Cornelis Nieuwstad en Cornelia Versluijs.

  Kinderen

 1. Floor Kuitert, geboren te Rotterdam (ZH) op 23 november 1989.
 2. Lizet Kuitert, geboren te Rotterdam (ZH) op 23 november 1989.
 3. Sjoerd Kuitert, geboren te Rotterdam (ZH) op 3 juli 1992.
 4. Joost Kuitert, geboren te Rotterdam (ZH) op 3 juli 1992.
V.21 Wigbert Jeroen Kuitert (ouders onder IV.9), geboren te Ermelo (Gld) op 18 juni 1958, trouwt te Uden (NB) op 28 juli 1988, met Petronella Josephina Maria Adam, geboren te Uden (NB) op 16 maart 1959, dochter van Wilhelmus M.A. Adam en Helena van Kessel.

  Kind

 1. Merel Leanne Kuitert, geboren te Veghel (NB) op 12 oktober 1997.
V.22 Peter Albert Kuitert (ouders onder IV.9), geboren te Ermelo (Gld) op 11 oktober 1960, trouwt te Amsterdam op 15 augustus 1990, met Geertruida Hendrika Vermeulen, geboren te Culemborg (ZH) op 18 december 1964, dochter van Karel Marcus Vermeulen en Ariaantje Breedveld.

  Kind

 1. Sterre Maran Kuitert, geboren in China 9 oktober 2000.
III.5 Durk Simon Kuitert (ouders onder II.2), geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 4 oktober 1878, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 29 april 1953, begraven te Bornwird (Westdongeradeel) , trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 3 juli 1904, met Saapke van der Hout, geboren te Bornwird (Westdongeradeel) op 28 mei 1876, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 2 november 1931, begraven te Bornwird (Westdongeradeel) , dochter van Sipke (Jan) van der Hout en Grietje (Remmer) van Hoog.

  Kinderen

 1. Grietje Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 21 oktober 1906, trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 2 juli 1929, met Thomas Zeijl.
 2. Sapke Everdina Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 14 juni 1909, overleden te Amsterdam op 2 januari 1976, begraven te Bornwird (Westdongeradeel) , trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 11 augustus 1931, met Hendrik Bosma.
  Oedipus II © Jan Kuitert, Valkenswaard 29 september 2005