De nazaten van Thijs Kuitert

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.
 
I Thijs Kuitert, geboren onder Opeinde (Smallingerland) op 11 april 1790, gedoopt te Rottevalle (Smallingerland) op 20 juni 1790, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 5 februari 1865, trouwt te Oudwoude (Kollumerland c.a.) op 13 mei 1813, met Ruurdje Steringa, geboren te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 16 april 1791, gedoopt te Oudwoude (Kollumerland c.a.) op15 mei 1791, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 31 oktober 1865, dochter van Jasper (Luuk) Steringa en Sijtske Jakobs.

  Kinderen:

 1. Antje Kuitert, geboren te Oudwoude (Kollumerland c.a.) op 25 maart 1814, overleden te Oudwoude (Kollumerland c.a.) op 23 december 1893, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 29 mei 1841, met Nanne Klazinga.
 2. Sijtske Kuitert, geboren te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 21 juli 1816, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 2 juni 1887, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 18 mei 1837, met Berend Zuidema.
 3. Jan Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op1 april 1819, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 4 juli 1819.
 4. Annatje Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 23 augustus 1820, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 7 december 1901, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 27 mei 1848, met Wybe (Ebele) Hekstra.
 5. Jan Kuitert, volgt (II.1)
 6. Jeltje Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 12 maart 1829, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 8 november 1857, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 5 juli 1851, met Keimpe Wijma.
 7. Janke Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 13 mei 1832, overleden te Groningen op 13 juni 1909, trouwt te Rinsumageest (Dantumadeel) op 8 mei 1858, met Sikke Haalstra .
 8. Jasper Kuitert, volgt (II.2)
II.1 Jan Kuitert (ouders onder I), geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 16 november 1824, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 7 november 1909, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 24 mei 1855, met Antje Kootstra, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 1 januari 1829, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 24 november 1903, dochter van Hendrik (Marten) Kootstra en Baukje (Libbe) Brinkman.

  Kinderen:

 1. Thijs Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 26 mei 1856, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 26 november 1928 .
 2. Baukjen Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 25 juni 1857, overleden te Zwagerveen (Kollumerland c.a.) op 8 februari 1941, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 2 oktober 1879, met Julle Beerda.
 3. Hendrik Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 20 april 1866, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 9 augustus 1868 .
 4. Levenloos kind Kuitert, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 23 februari 1863.
II.2 Jasper Kuitert (ouders onder I), geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 29 december 1836, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 1 maart 1892, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 1 mei 1862, met Aaltje Vijwerda, geboren Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 17 april 1840, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 25 april 1921, dochter van Jacob Vijverda en Jitske Veenstra.

  Kinderen:

 1. Ruurdje Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 14 juli 1862, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 16 juli 1940, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 18 mei 1899, met Uilke Westra.
 2. Jacob Kuitert, volgt (III.1)
 3. Thijs Kuitert, volgt (III.2)
 4. Jitske Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 5 mei 1870, overleden te Ferwerderadeel op 16 april 1947, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 16 mei 189, met  Willem Hoekstra.
 5. Antje Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 23 juni 1872, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 30 januari 1873.
 6. Grietje Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 23 december 1873, overleden te Oudwoude (Kollumerland c.a.) op 29 november 1937, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 20 mei 1899, met Lieuwe Visser.
 7. Tjeerd Kuitert, volgt (III.3)
 8. Antje Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 4 oktober 1881, trouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 19 september 1903, met Johannes de Jong.
 9. Sietske Kuitert, geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 31 juli 1883, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 23 januari 1962, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 21 juli 1906, met Bouwe Zijlstra.
III.1 Jacob Kuitert (ouders onder II.2), geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 22 januari 1866, overleden te Leeuwarden op 11 juni 1949, begraven Eestrum (Tytsjerksteradiel) op 15 juni 1949, trouwt (1) te Kollum (Kollumerland c.a.) op 20 mei 1893, met Eelkje Hoekstra, geboren te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) op 31 augustus 1861, overleden te Zwaagwesteinde (Dantumadeel) op 29 september 1894, dochter van Yke (Pieter) Hoekstra en Sjoukje (Jan) de Roos,
trouwt (2) te Bergum (Tytsjerksteradiel) op 10 juni 1899, met Aaltje Teijema, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 28 juni 1865, overleden te Eestrum (Tytsjerksteradiel) op 25 augustus 1933, dochter van Sjoerd (Johannes) van der Meer Teyema en Aaltje (Johannes) Faber..

 
Foto van Jacob Kuitert uit 1931

  Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Jasper Kuitert, volgt (IV.1)

  Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Aaltje Kuitert, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 26 november 1899, overleden te Kollum (Kollumerland c.a.) op 6 april 2002, begraven Kollum (Kollumerland c.a.) op 11 april 2002, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a) op 1 mei 1926, met Reinder Dijkstra.
 2. Sjoerd Kuitert, volgt (IV.2)
 3. Okje Kuitert, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 1 januari 1903, overleden te Bergum (Tytsjerksteradiel) op 8 september 1996, begraven te Bergum (Tytsjerksteradiel) op 12 september 1996, trouwt te Murmerwoude (Dantumadeel) op 14 mei 1925, met Taeke van der Lei.
 4. Thijs Kuitert, volgt (IV.3)
 5. Johanna Kuitert, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 27 augustus 1905, overleden te Leeuwarden op 20 juli 1971, trouwt te Bergum (Tytsjerksteradiel) op 7 mei 1931, met Rinze Andringa.
 6. Ruurdje Kuitert, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 31 januari 1909, overleden te Bergum (Tytsjerksteradiel) en begraven aldaar op 1 januari 2002, trouwt te Bergum (Tytsjerksteradiel) op 14 mei 1932, met Wiepke de Vries.
IV.1 Jasper Kuitert (ouders onder III.1), geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 23 december 1893, overleden te Howards Grove (Wisconsin, USA) op 16 november 1978, trouwt te Bergum (Tytsjerksteradiel) op 15 mei 1919, met Richtje Gorter, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 7 januari 1897, overleden te Howards Grove (Wisconsin, USA) op 13 december 1978, dochter van Klaas (Oebele) Gorter en Willemke Bottema.

  Kinderen:

 1. Willemke Kuitert, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 16 april 1920, trouwt te Sheboygan (Winsconsin, USA) op 6 juni 1941, met Timm Kenneth.
 2. Jacob Kuitert, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 24 mei 1921, overleden op 14 september 1991, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 9 mei 1945, met Violet Gosse
 3. Klaas Kuitert, volgt (V.1)
 4. Sjoerd Kuitert, volgt (V.2)
 5. Hielke Kuitert, volgt (V.3)
 6. Aaltje Kuitert, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 7 november 1926, trouwt op 1 november 1946, met Robert Haartman.
 7. Geertje Kuitert, geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 27 september 1927, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 15 mei 1948, met Robert Reinholtz.
 8. Eelke Kuitert, volgt (V.4)
 9. William Kuitert, volgt (V.5)
V.1 Klaas Kuitert (ouders onder IV.1), geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 8 juli 1922, overleden te Howards Grove (Wisconsin, USA) op 14 maart 1978, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 8 oktober 1949, met Irma I. Hoehnke, geboren op 14 juni 1923, overleden te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 20 januari 1985 .

  Kinderen:

 1. William Kuitert, volgt (VI.1)
 2. Allan Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 17 maart 1952 .
 3. Richard Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 12 maart 1953, trouwt (1) op 17 november 1979, met Chris Rommelfenger, geboren op 7 december 1946,
  trouwt (2) met Christine Elizabeth Grosskreutz.
 4. Susan Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 11 december 1955, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 14 oktober 1978, met Larry Lorier.
VI.1 William Kuitert (ouders onder V.1), geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 8 juli 1950, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 20 oktober 1973, met Deborah Senkbiel, geboren op 7 oktober 1953 .

  Kind:

 1. Andrea Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 7 februari 1976, trouwt op 15 februari 1995, met John Bittner.
V.2 Sjoerd Kuitert (ouders onder IV.1), geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 18 maart 1924, overleden te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 24 oktober 1994, trouwt te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 25 juni 1949, met Mary Detweiler, geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 31 mei 1926.

  Kinderen:

 1. James Kuitert, volgt (VI.2)
 2. Daniel Kuitert, volgt (VI.3)
 3. Rita Kuitert, geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 18 maart 1953, trouwt op 15 september 1973, met Joseph Guyette.
 4. Thomas Kuitert, volgt (VI.4)
 5. David Kuitert, geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 20 mei 1956, overleden te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 18 augustus 1957.
VI.2 James Kuitert (ouders onder V.2), geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 1 september 1950, trouwt op10 juni 1978, met Nancy Woodruff, geboren op 21 oktober 1952.

  Kind:

 1. Kathryn Kuitert, geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 18 juli 1979.
VI.3 Daniel Kuitert (ouders onder V.2), geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 31 december 1951, trouwt op 22 april 1978, met Deborah Sippel, geboren op 15 juli 1955, dochter van Leroy Sippel en Rawleen Davis.

  Kinderen:

 1. Kelly Kuitert, geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 17 december 1980.
 2. Geoffrey Kuitert, geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 29 december 1983.
VI.4 Thomas Kuitert (ouders onder V.2), geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 8 juni 1954, trouwt op 14 mei 1977, met Stephany Gail, geboren op 27 april 1954.

  Kinderen:

 1. Brian Kuitert, geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 17 augustus 1978.
 2. Aaron Kuitert, geboren te Fond du Lac (Wisconsin, USA) op 9 augustus 1984.
V.3 Hielke Kuitert (ouders onder IV.1), geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 25 augustus 1925, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 12 juni 1948, met Helen Stroschein, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 2 mei 1923, dochter van Barney F. Stroschein en Meta Drews.

  Kinderen:

 1. Barabara Ann Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 27 april 1949, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 24 juni 1972, met Leland Milton Gumm .
 2. Nancy Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 13 augustus 1950, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 12 augustus 1972, met Dennis Mayer.
 3. Peggy Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 25 augustus 1953, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 18 september 1976, met Steven Hotz.
 4. Jean Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 3 september 1954, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 28 mei 1977, met Joseph Wychesit.
 5. John Kuitert, volgt (VI.5)
VI.5 John Kuitert (ouders onder V.3), geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 22 maart 1957, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 14 juni 1980, met Tamara Kaiser, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 26 september 1959.

  Kinderen:

 1. Erik Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 16 maart 1983.
 2. Kelly Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 10 april 1986 .
V.4 Eelke Kuitert (ouders onder IV.1), geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 6 september 1929, overleden te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 23 maart 1999, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 28 augustus 1954, met Nancy Metzner, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 29 juli 1935, dochter van  Hugo Metzner.

  Kinderen:

 1. Mark Kuitert, volgt (VI.6)
 2. Ann Kuitert, geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 21 september 1959, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 22 september 1984, met Joel Klemme.
VI.6 Mark Kuitert (ouders onder V.4), geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 4 oktober 1956, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 20 juni 1975, met Linda Stauber, geboren op 18 juli 1956.

  Kinderen:

 1. Jennifer Kuitert, geboren op 18 februari 1976, trouwt op 4 oktober 1994, met Joseph Runnels.
 2. Melissa Kuitert, volgt (VII.1)
VII.1 Melissa Kuitert (ouders onder VI.6), geboren op 27 september 1977.

  Kind:

 1. Brittany Kuitert, geboren op 5 augustus 1997.
V.5 William Kuitert (ouders onder IV.1), geboren te Sheboygan (Wisconsin, USA) op11 februari 1932, overleden op 17 augustus 1960, trouwt te Sheboygan (Wisconsin, USA) op 13 maart 1954, met Carol Martin, overleden te (Indiana, USA) op 17 augustus 1960.

  Kinderen:

 1. Clifford Kuitert, geboren te Milwaukee (Wisconsin, USA) op 28 december 1956.
 2. Laurali Kuitert, geboren te (Indiana, USA) op 1 mei 1959, trouwt met Brian Murphy.
 3. Terry Kuitert, geboren te (Indiana, USA), trouwt met Jeffery Depies.
IV.2 Sjoerd Kuitert (ouders onder III.1), geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 16 juni 1901, overleden te Applegate (Oregon, USA) op 15 maart 1958, begraven te Grants Pass (Oregon, USA) op 20 maart 1958, trouwt te Kollum (Kollumerland c.a.) op 19 januari 1929, met Antje Wielinga, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 29 mei 1905, overleden te Medford (Oregon, USA) op 16 oktober 1997, begraven te Grants Pass (Oregon, USA) , dochter van Bauke Wielinga en Jitske van der Wit.

  Kinderen:

 1. Bauke Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 10 februari 1929, overleden te Rogue River (Oregon, USA) in1957.
 2. Jacob Kuitert, volgt (V.6)
 3. Jan Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 29 april 1937.
 4. Jasper Thijs Kuitert, volgt (V.7)
 5. Jitske Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 23 september 1943, trouwt met Virgil LeeRoy McGuire.
 6. Aaltje Kuitert, geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 9 november 1946, trouwt te Applegate (Oregon, USA) op 27 juli 1968, met Frank Dee Schwartz
   
  Foto van het gezin van Sjoerd Kuitert uit 1948, pal voor het vertrek uit Nederland
V.6 Jacob Kuitert (ouders onder IV.2), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 13 december 1931, trouwt te Sun Valley (CaliforniŽ, USA) op 20 september 1954, met Myrtle Louise Studebaker, geboren te Tulsa (Oklahoma, USA) op 16 augustus 1934, dochter van Jacob Richard Studebaker en Meda Mae Frazier.

  Kinderen:

 1. Elsie Ann Kuitert, geboren te Glendale (CaliforniŽ, USA) op 19 juni 1955, trouwt met Richard Kilbane.
 2. Roberta Jean Kuitert, geboren te Glendale (CaliforniŽ, USA) op 23 januari 1957.
 3. Rose Ellen Kuitert, geboren te Glendale (CaliforniŽ, USA) op 20 augustus 1960, trouwt met Bradley Benton
 4. Neva Mae Kuitert, geboren te Grants Pass (Oregon, USA) 10 december 1962, trouwt met Edward Guches.
V.7 Jasper Thijs Kuitert (ouders onder IV.2), geboren te Kollum (Kollumerland c.a.) op 7 april 1938, overleden te Grants Pass (Oregon, USA) op1 december 2000, trouwt te Reno (Nevada, USA) op 16 juni 1962, met Lanita Hartshorn, geboren te Long Beach (CaliforniŽ, USA) op 18 juni 1941, dochter van Ivan Hartshorn en Lanita Pauline Kellum .

  Kinderen:

 1. Greg Kuitert, volgt (VI.7)
 2. Scott Tracy Kuitert, geboren te Grants Pass (Oregon, USA) op 3 mei 1965.
 3. Darren Kuitert, geboren te Grants Pass (Oregon, USA) op 6 februari 1967, trouwt met Lisa Rodgers, dochter van Bruce Rodgers en Abbie.
 4. Daniel Kuitert, volgt (VI.8)
 5. Lori Anne Kuitert, geboren te Grants Pass (Oregon, USA) op 10 april 1972, trouwt met Ion W. Barker.
VI.7 Greg Kuitert (ouders onder V.7), geboren te Grants Pass (Oregon,USA) op 3 februari 1963, trouwt met Jackie Shaw, geboren te Los Angeles (CaliforniŽ, USA) .

  Kinderen:

 1. Jeffrey Kuitert, geboren op 5 mei 1988 .
 2. Erin Kuitert, geboren op 28 april 1990.
VI.8 Daniel Kuitert (ouders onder V.7), geboren te Grants Pass (Oregon, USA) op 10 april 1972, trouwt met Alisa Elmore, dochter van Truman Elmore en Davive.

  Kinderen:

 1. Zachary Ivan Kuitert .
 2. Thys Scott Kuitert, geboren te Medford (Oregon, USA) op 27 juli 1999.
IV.3 Thijs Kuitert (ouders onder III.1), geboren te Garijp (Tytsjerksteradiel) op 23 maart 1904, overleden te Grants Pass (Oregon, USA) op 14 mei 1995, trouwt te Los Angeles (California, USA) op 28 januari 1941, met Irene Zeutenhorst, geboren te Sioux Center (Iowa, USA) op 27 september 1918, overleden te Grants Pass ( Oregon, USA) op 17 augustus 2000, dochter van Hendrik Zeutenhorst en Jennie Haze.

  Kinderen:

 1. Alice Jane Kuitert, geboren te Grants Pass (Oregon, USA) op 6 december 1944, overleden te Eugene, Lane, Oregon, USA op 10 juni 2000.
 2. Dorothy Ann Kuitert, geboren te Grants Pass (Oregon, USA) op 31 maart 1946, trouwt met Dale Zimmerman
 3. Jacob Henry Kuitert, volgt (V.8)
 4. James Edward Kuitert, geboren te Grants Pass (Oregon, USA) op 28 mei 1953.
V.8 Jacob Henry Kuitert (ouders onder IV.3), geboren te Grants Pass (Oregon, USA) op 16 oktober 1948, trouwt te Roseburg (Oregon, USA) op 6 maart 1976, met June Smith, geboren te Great Falls (Montana, USA) op 7 november 1951, dochter van James Leroy Smith en Carol Velma Leininger.

  Kinderen:

 1. Krystal Carene Kuitert, geboren te Roseburg (Oregon, USA) op 17 augustus 1978.
 2. Thys James Kuitert, geboren te Roseburg (Oregon, USA) op 23 maart 1981.
III.2 Thijs Kuitert (ouders onder II.2), geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 4 mei 1868, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 1 maart 1947, trouwt te Murmerwoude (Dantumadeel) op 25 oktober 1899, met Antje van Ek, geboren te Murmerwoude (Dantumadeel) op 9 september 1875, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 17 februari 1952, dochter van Sake (Kornelis) van Ek en Antje (Hendrik) Postmus.

  Kinderen:

 1. Levenloze zoon Kuitert, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 14 augustus 1900.
 2. Saakje Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 12 februari 1903, overleden te Leeuwarden in  februari 1989, trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 10 juni 1927, met Tjalling Stienstra.
 3. Aaltje Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 14 augustus 1904, overleden te Dokkum op 16 augustus 1904.
 4. Aaltje Kuitert, geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 18 februari 1907, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 21 april 1970, trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 26 augustus 1932, met Sjoerd Jousma.
 5. Levenloze dochter Kuitert, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 27 oktober 1908.
 6. Levenloze dochter Kuitert, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 22 maart 1911.
 7. Jasper Kuitert, volgt (IV.4)
 8. Levenloze dochter Kuitert, overleden te Dokkum (Dongeradeel) 8 juli 1920.
IV.4 Jasper Kuitert (ouders onder III.2), geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 9 oktober 1915, overleden te Groningen op 20 juni 2000, trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 24 augustus 1939, met Dirkje Dijkstra, geboren te Beetgumermolen (Menaldumadeel) op 21 oktober 1919.

  Kinderen:

 1. Thijs Auke Kuitert, volgt (V.9)
 2. Pietje Geertje Kuitert, geboren te Dokkum op 3 juni 1942, trouwt met Jochum Molema.
 3. Auke Anne Kuitert, volgt (V.10)
V.9 Thijs Auke Kuitert (ouders onder IV.4), geboren te Dokkum (Dongeradeel) op 12 maart 1940, trouwt te Groningen op 9 december 1966, met Geeske Teisman, geboren te Groningen op 28 januari 1945.

  Kinderen:

 1. Erik Kuitert, geboren te Groningen op 13 september 1967.
 2. Esther Kuitert, geboren te Groningen op 12 maart 1970, trouwt te Zuidlaren (Dr) op 14 augustus 1998, met Richard Greving.
V.10 Auke Anne Kuitert (ouders onder IV.4), geboren te Dokkum (Dongeradeel) op10 februari 1945, trouwt te Doetinchem (Gld)  op 30 juli 1971 Maria Johanna van Haag, geboren te Doetinchem (Gld) op14 juni 1948.

  Kinderen:

 1. Martin Kuitert, geboren te Groningen op 15 mei 1973.
 2. Paul Kuitert, geboren te Groningen op 10 februari 1975.
 3. Annemieke Kuitert, geboren te Groningen op 17 maart 1983.
III.3 Tjeerd Kuitert (ouders onder II.2), geboren te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 7 mei 1878, overleden te Berlikum (Menaldumadeel) op 16 oktober 1960, begraven te Peins (Franekeradeel) , trouwt te Metslawier (Oostdongeradeel) op 12 december 1912, met Grietje van Dijk, geboren te Morra (Oostdongeradeel) op 27 augustus 1883, overleden te Peins (Franekeradeel) op 15 augustus 1933, dochter van Herman van Dijk en Dieuwke Wiersma.

  Kinderen:

 1. Dieuwke Kuitert, geboren te Peins (Menaldumadeel) op 23 februari 1914, overleden te Berlikum (Menaldumadeel) op 5 juni 1970, trouwt te Menaldum (Menaldumadeel) op 7 februari 1946, met Johannes van der Schaaf.
 2. Herman Jasper Kuitert, geboren te Peins (Franekeradeel) op 24 januari 1918, overleden te Peins (Franekeradeel) op 5 maart 1918.
 3. Herman Jasper Kuitert, volgt (IV.5)
IV.5 Herman Jasper Kuitert (ouders onder III.3), geboren te Peins (Franekeradeel) op 14 mei 1919, overleden te Enschede (Ov) op 12 januari 1989, trouwt te Franeker (Franekeradeel) op 25 februari 1943, met Jantje van der Ploeg, geboren te Herbaijum (Franekeradeel) op 2 december 1923, dochter van Klaas van der Ploeg en Rinske Glodsbach.

  Kinderen:

 1. Tjeerd Kuitert, volgt (V.11)
 2. Klaas Kuitert, volgt (V.12)
 3. Rinske Kuitert, geboren te Franeker (Franekeradeel) op 11 september 1946.
 4. Grietje Kuitert, geboren te Dongjum (Franekeradeel) op 14 december 1951.
 5. Dieuwke Kuitert, geboren te Dongjum (Franekeradeel) op 15 februari 1956.
V.11 Tjeerd Kuitert (ouders onder IV.5), geboren te Dongjum (Franekeradeel) op 3 juni 1943, trouwt te Enschede (Ov) op 12 mei 1967, met Jannie Entjes, geboren te Enschede (Ov) op 19 juni 1946, dochter van Brend Entjes en Berendina Pastoor .

  Kinderen:

 1. Robert Kuitert, geboren te Enschede op 23 april 1968 .
 2. Patrick Kuitert, geboren te Enschede op 10 juni 1971.
V.12 Klaas Kuitert (ouders onder IV.5), geboren te Peins (Franekeradeel) op 24 september 1944, trouwt te Enschede (Ov) op 24 mei 1968, met Alma de Leeuw, geboren te Enschede (Ov) op 10 oktober 1946, dochter van Jacob de Leeuw en Grietje de Jonge.

  Kinderen:
   

 1. Herman Jasper Kuitert, geboren te Enschede op 6 augustus 1969
 2. Tamara Margaretha Kuitert, geboren te Enschede (Ov) op 25 augustus 1972, trouwt te Enschede (Ov) op 17 april 1998, met Albert Pierik.
  Oedipus II © Jan Kuitert, Valkenswaard 10 juli 2002