Het Friese geslacht Kuitert

Inleiding

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.

 Waar de naam Kuitert vandaan komt is niet precies bekend. Er zijn wel een aantal verklaringen in omloop. De meest aannemelijke is dat de naam Kuitert  volgens het Oud Friesch Woordenboek te herleiden is tot het beroep van herbergier en meer speciaal tot het koken of koiten. Een kok zou dan een koitert zijn geweest. Hoe het ook wezen moge, de naam van dit Friese geslacht duikt voor het eerst op in 1811, als Jan, zoon van Tjalling Klazes uit Bergum (Tytsjerksteradiel) te Dokkum (Dongeradeel) bij akte de achternaam "Kuitert" voor zichzelf en zijn gezin aanneemt.
De akte van naamsaanneming van 1811 is niet bewaard gebleven. Waarom Jan Tjallings indertijd besloot om de achternaam Kuitert te gaan voeren is evenmin bekend. Toch moet de relatie tussen koiten en kuitert aanwezig zijn, want Jan Tjallings was herbergier in Dokkum toen hij de naam Kuitert aannam.

Volgens het Meertens Instituut is Kuitert een beroepsnaam van de kuitbrouwer, de brouwer van dun, minderwaardig bier, zonder hop. Zie de publicatie op de internetsite van dit instituut op http://www.meertens.knaw.nl/NFD/nfd.html

Klaas Tjallings. de broer van Jan Tjallings, woont in 1811 in Britswerd (Baarderadeel) en neemt de naam Bartsma aan. Het waarom hiervan is ook een groot vraagteken.
Er is nog maar een handvol mannelijke nazaten van de familie Bartsma.

De naam Kuitert komt in Friesland oorspronkelijk niet voor. Wel is er in 1811 al een Gronings geslacht dat de naam Kuitert draagt en bevinden zich eind achttiende eeuw Groningse Kuiterts in de provincie Friesland, maar in de archieven is niets te vinden dat wijst op een relatie tussen het Friese en het Groningse geslacht Kuitert.

Het voorgeslacht van Jan Tjallings en van zijn broer Klaas Tjallings komt van vaderszijde uit Bergum (Tytsjerksteradiel). Vanaf begin 1600 is er iets van de familie in de archieven te vinden en met name van moederszijde is thans veel bekend. Hiervoor verwijs ik u naar de Kwartierstaat van
Tjalling Kuitert.

Als Jan Tjallings in 1811 de naam Kuitert aanneemt, is hij gehuwd met Antje Jacobi, de oudste dochter van Thijs Jacobs uit Nijega (Smallingerland), die in 1811 de naam Jacobi aanneemt. Hij woont dan in Dokkum (Dongeradeel) en vanuit die plaats is de familie over de wereld uitgezwermd. Jan krijgt drie zoons. Ga voor meer informatie allereerst naar de pagina van Jan Tjallings Kuitert. Om de zaak wat overzichtelijker te houden is de familie onderverdeeld in drie takken, met aan het hoofd steeds een van de zonen van stamvader Jan Kuitert.

U navigeert door te klikken op een van de namen boven aan de pagina. Als u gebruik maakt van de zoekmogelijkheden die de browser u biedt, dan komt u snel waar u wezen moet. Het heeft niet veel zin om naar een Jacob of Martinus te gaan zoeken. U krijgt dan teveel treffers. U hebt meer succes als u de naam van de echtgenote van het door u gezochte familielid in het zoekvenster typt.

 

Dokkum, gezicht vanaf de brug over de Dokkumer Ee. Rechts ligt de Veemarkt.
 

Dokkum