De kwartierstaat van Tjalling Kuitert

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.

Generatie 1

2 Tjalling (Jan) Kuitert, geboren te Spanga (Weststellingwerf) op 25 december 1794, gedoopt te Scherpenzeel (Weststellingwerf) op 25 januari 1795, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 30 juni 1866, begraven te Dokkum (Dongeradeel), trouwt te Dokkum (Dongeradeel) 16 mei 1819, met
3 Durkje (Ouwe) ten Berg, geboren te Damwoude (Dantumadeel) op 8 april 1798, gedoopt te Damwoude(Dantumadeel) op 6 mei 1798, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 25 maart 1840.


Generatie 2


4 Jan (Tjalling) Kuitert, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) op18 februari 1764, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 25 maart 1764, doet belijdenis te Dokkum (Dongeradeel) op 1 november 1820, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 2 oktober 1835 gaat in ondertrouw te Leeuwarden op13 december 1789 en trouwt aldaar op 27 december 1789, met
5 Antje (Thijs) Jacobi, geboren te Nijega (Smallingerland) op1 februari 1768, gedoopt te Nijega (Smallingerland) op 7 februari 1768, doet belijdenis te Dokkum (Dongeradeel) op 1 november 1820, overleden te Dokkum op 14 augustus 1823.

Kinderen:

 1. Thijs (Jan) Kuitert, geboren te Rottevalle onder Opeinde (Smallingerland) op11 april 1790, gedoopt te Rottevalle (Smallingerland) op 20 juni 1790, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 5 februari 1865, trouwt te Oudwoude (Kollumerland c.a.) op 13 mei 1813, Ruurdje (Jasper) Steringa, geboren te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 16 april 1791, gedoopt te Oudwoude (Kollumerland c.a.) op15 mei 1791, overleden te Kollumerzwaag (Kollumerland c.a.) op 31 oktober 1865, dochter van Jasper (Luuk) Steringa en Sijtske Jakobs.
 2.   Annaatje (Jan) Kuitert, geboren te Rottevalle (Smallingerland) op16 januari 1793, gedoopt te Rottevalle (Smallingerland) op 2 juni 1793, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 28 december 1859, eerste huwelijk te Dokkum (Dongeradeel) op 7 mei 1815, met Ype (Jouke) van Dijk, tweede huwelijk te Dokkum (Dongeradeel) op 17 september 1829 , met Jan (Dijdert) Bakker.
 3. Tjalling (Jan) Kuitert (kwartier nr. 2).
 4. Martinus (Jan) Kuitert, geboren te Eernewoude (Tytsjerksteradiel) op15 juni 1797, gedoopt te Eernewoude (Tytsjerksteradiel) op 23 juli 1797, overleden te Doezum (Grootegast) op 16 april 1864, begraven te Noordwijk (Gr.), trouwt te Ternaard (Westdongeradeel) op 30 april 1822, Martje (Simon) de Boer, geboren te Waaxens (Westdongeradeel) op 11 mei 1797, overleden te Doezum (Grootegast) op 9 juni 1865.
 5. Janke (Jan) Kuitert, geboren te Oudega (Smallingerland) op 21 december 1799, gedoopt te Opeinde (Smallingerland) op 2 februari 1800, doet belijdenis op 12 november 1820, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 12 juni 1877, eerste huwelijk te Dokkum (Dongeradeel) op 23 juli 1820, met Jan (Gerrit) van Dijk,
  tweede huwelijk te Dokkum (Dongeradeel) op 15 augustus 1833, met Jan (Willem) Fennema.

6. Ouwe (Jacob) ten Berg, geboren te Oostrum (Oostdongeradeel) in 1751, gedoopt te Oostrum (Oostdongeradeel) op 19 juli 1753, overleden te Damwoude (Dantumadeel) op 14 december 1822, eerste huwelijk te Rinsumageest (Dantumadeel) op 27 januari 1782 met Grietje Durks
tweede huwelijk te Rinsumageest (Dantumadeel) op 23 juni 1793, met
7 Ymkje (Jan) Helder, gedoopt te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 27 maart 1769, doet belijdenis te Dokkum (Dongeradeel) op 30 april 1794, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 23 december 1840.

Kinderen:

 1. Yfke (Ouwe) ten Berg, geboren te Damwoude (Dantumadeel) in 1798, overleden te Dokkum op 1 mei 1828, trouwt te Dokkum op 23 februari 1823, Thomas Bottinga.
 2. Jan (Ouwe) ten Berg, geboren te Damwoude (Dantumadeel) op 11 juli 1802.
 3. Durkje (Ouwe) ten Berg (kwartier nr. 3).
 4. Trijntje (Ouwe) ten Berg , geboren te Damwoude (Dantumadeel) op 2 december 1804.
 5. Jan (Ouwe) ten Berg, geboren te Damwoude (Dantumadeel) op 11 augustus 1800.

Generatie 3


8 Tjalling Klazes, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) in 1729, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 23 mei 1771, doet belijdenis te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 23 mei 1771, overleden te Rinsumageest (Dantumadeel) in 1799, 
tweede huwelijk op 17 april 1767, met Lijske Mients,
gaat in ondertrouw te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 5 april 1755 en trouwt te Rinsumageest (Dantumadeel) in april 1755, met
9 Anna Egberts, geboren te Twijzel (Achtkarspelen) in 1735, overleden te Burgum (Tytsjerksteradiel) in 1766.

Kinderen:

 1. Klaas (Tjalling) Bartsma, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) in juni 1756, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 18 juli 1756, overleden te Britswerd (Baarderadeel) op 15 maart 1827, trouwt voor de kerk te Oudega (Wymbritseradeel) op 11 januari 1784, met Baukje Hendriks.
 2. Egbert Tjallings, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) in februari 1759, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 25 februari 1759.
 3. Jan (Tjalling) Kuitert (kwartier nr. 4.)


10 Thijs (Jacob) Jacobi, geboren te Witveen (Tytsjerksteradiel) op 11 september 1735, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 12 juli 1739, overleden te Nijega (Smallingerland) op 1 september 1781, trouwt te Nijega (Smallingerland) op 21 februari 1767, met
11 Janke Reinders, geboren te Rijperkerk (Tytsjerksteradiel) op 1 september 1742, gedoopt te Rijperkerk (Tytsjerksteradiel) op 16 september 1742, doet belijdenis op 25 december 1780, overleden te Nijega (Smallingerland) op 15 juni 1828.

Kinderen:

 1. Antje (Thijs) Jacobi (kwartier nr. 5).
 2. Akke (Thijs) Jacobi, geboren te Hempens (Leeuwarderadeel) op 12 december 1771, gedoopt te Hempens (Leeuwarderadeel) op 1 januari 1772
 3. Jacob (Thijs) Jacobi, geboren te Hempens (Leeuwarderadeel) op 17 augustus 1775, gedoopt te Hempens (Leeuwarderadeel) op 3 september 1775, overleden te Nijega (Smallingerland) op 29 juni 1843, trouwt te Hempens (Leeuwarderadeel) op 9 juni 1805, met Christina (Hermanus) Ritsma.
 4. Reinder (Thijs) Jacobi, geboren te Hempens (Leeuwarderadeel) op 7 maart 1779, gedoopt te Hempens (Leeuwarderadeel) op 4 april 1779, overleden te Nijega (Smallingerland) op 29 december 1870, trouwt te Oudega (Smallingerland) op 26 juni 1816, met Dieke (Jelke) Hoekstra.

 
12 Jacob Ouwes, gedoopt te Oostrum (Oostdongeradeel) op 4 juni 1752
13 Dirkje Jans

Kinderen:

 1. Ouwe (Jacob) ten Berg (kwartier nr. 6).


14 Jan (Jan) Helder, geboren te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 17 augustus 1727, overleden te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 7 april 1807, tweede huwelijk te Rinsumageest (Dantumadeel) op 3 januari 1773, met Dieuke Jelles, geboren te Oudkerk (Tytsjerksteradiel) in maart 1728, overleden te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 14 december 1789, eerste huwelijk in 1746, met
15 Iefke (Cornelis) Heeringa, geboren te Wierum (Westdongeradeel) op 25 augustus 1726, overleden te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 3 april 1770.

Kinderen:

 1. Pieter (Jan) Helder, geboren te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 24 augustus 1748, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op11 mei 1829, trouwt te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 8 maart 1772, Jantje (Hermanus) Botma, geboren te Morra (Oostdongeradeel) op 3 september 1752, overleden te Dokkum op 13 september 1823.
 2. Jan (Jan) Helder, geboren te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 4 november 1753, overleden te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 28 augustus 1817.
 3. Ytje (Jan) Helder, geboren op 4 november 1753, overleden op 26 januari 1810.
 4. Trijntje (Jan) Helder, geboren in 1756, overleden op 26 januari 1783.
 5. Cornelis (Jan) Helder, geboren te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 16 september 1758, overleden te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 24 april 1838, eerste huwelijk te Bornwird (Westdongeradeel) op 15 januari 1786, met Jantje Harmens, tweede huwelijk te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 2 januari 1800, met Swaantje (Freerk) Terweer, geboren te Leer (Oost Friesland) op 30 november 1772, overleden te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 29 augustus1861.
 6. Thomas (Jan) Helder, geboren te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 2 februari 1761, overleden te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op20 december 1830.
 7. Rienk (Jan) Helder, geboren te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 16 oktober 1763, overleden in maart 1835.
 8. Rienkje (Jan) Helder, geboren te Sijbrandahuis (Dantumadeel) op 24 augustus 1766, overleden op 18 oktober 1818.
 9. Ymkje (Jan) Helder (kwartier nr. 7).

Generatie 4


16 Klaas Klazes (de Oude), geboren in 1682, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 7 mei 1682, overleden te Burgum (Tytsjerksteradiel) in 1770.trouwt 1710, met
17 Beitske Luitjens, geboren 1690, overleden te Burgum (Tytsjerksteradiel) tussen 1759 en 1761.

Kinderen:

 1. Jacob Klazes, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1712, gaat in ondertrouw te Burgum (Tytsjerksteradiel) op1 mei 1734, met Tjitske Gerrits.
 2. Aafke Klazes, geboren 1714
 3. Klaas Klazes, geboren in 1716, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op13 december 1716.
 4. Wijtske Klazes, geboren in 1719, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 22 januari 1719.
 5. Luitjen Klazes, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1725.
 6. Tjalling Klazes (kwartier nr. 8).


20 Jacob Thijsses, geboren te Witveen onder Oostermeer (Tytsjerksteradiel) in 1707, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 26 juli 1707, overleden te Rottevalle (Tytsjerksteradiel) in 1790, trouwt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 5 februari 1730, met
21 Antje Hedzers, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 18 februari 1712 en overleden voor 1767.

Kinderen:

 1. Jetske Jacobs, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 27 januari 1732.
 2. Thijs Jacobs, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 11 september 1735.
 3. Minke Jacobs, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op11 september 1735.
 4. Hedzer Jacobs, geboren in 1738, trouwt te Drachten (Smallingerland) op17 april 1785, met  Aaltje Andries.
 5. Thijs (Jacob) Jacobi (kwartier nr. 10).
 6. Theunis Jacobs, geboren te Rottevalle (Smallingerland) 1740, trouwt te Drachten (Smallingerland) op 19 augustus 1764, met  Sjoukjen Tijsses.


22 Reinder Johannes, geboren in 1709, gedoopt te Oenkerk (Tytsjerksteradiel) op18 oktober 1709, overleden te Oudega (Smallingerland) in 1793, trouwt te Oenkerk (Tytsjerksteradiel) op 18 maart 1736, met
23 Aukjen (Akke) Klazes, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 25 december 1710, overleden te Nijega (Smallingerland) in 1782.

Kinderen:

 1. Johannes Reinders, geboren te Rijperkerk (Tytsjerksteradiel) in maart 1737, gedoopt te Rijperkerk (Tytsjerksteradiel) op 7 april 1737, overleden voor 1750.
 2. Klaas Reinders, geboren te Rijperkerk (Tytsjerksteradiel) in oktober 1739, gedoopt te Rijperkerk (Tytsjerksteradiel)op15 november 1739.
 3. Janke Reinders (kwartier nr. 11).
 4. Sicke Reinders, gedoopt te Oudega (Smallingerland) op 8 december 1744.
 5. Aaltje Reinders, gedoopt te Oudega (Smallingerland) op 26 maart 1747.
 6. Johannes Reinders, gedoopt te Oudega (Smallingerland) op 21 december 1749.


28 Jan (Jan) Helder, geboren te Westergeest (Kollumerland c.a.) in 1700, overleden op 20 januari 1753, trouwt te Oostrum (Oostdongeradeel) op 27 februari 1718, met
29 Ittje Pieters, geboren 1700, gedoopt op 30 april 1719, doet belijdenis op 14 mei 1719, overleden op 20 maart 1758.

Kinderen:

 1. Rienkje (Jan) Helder, geboren op 5 februari 1724, overleden op 26 februari 1798.
 2. Jan (Jan) Helder (kwartier nr. 14).
 3. Ymkje (Jan) Helder, gedoopt te Westergeest (Kollumerland c.a.) op 22 april 1736.


30 Cornelis Pieters, geboren in 1689, overleden in 1748
31 Trijntje Ruurds

Kinderen:

 1. Hiltje (Cornelis) Pieters, geboren in1725.
 2. Iefke (Cornelis) Heeringa (kwartier nr. 15).
 3. Pieter (Cornelis) Pieters, geboren in 1729, overleden in 1729 of 1730.
 4. Pieter (Cornelis) Pieters, geboren in 1730.
 5. Jattje (Cornelis) Pieters, geboren in 1733, overleden in 1818, trouwt Jan Tammes van Sloten.
 6. Aukje (Cornelis) Pieters, geboren op 4 maart 1736.

Generatie 5


32 Klaas Jacobs, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1640, gaat in eerste ondertrouw te Eestrum (Tytsjerksteradiel) op 1 april 1670, met Rinske Sijbrens, geboren te Eestrum (Tytsjerksteradiel), tweede huwelijk te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1677, met
33 Wijtske Jans (Klazes?), geboren 1655.

Kinderen:

 1. Klaas Klazes (de Oude) (kwartier nr. 16).
 2. Jacob Klazes, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op16 september 1683.
 3. Antje Klazes, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1685.
 4. Klazes, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1687.
 5. Aaltje Klazes, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op1 januari 1692.
 6. Sjoukje Klazes, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op10 maart 1695.
 7. Binne Klazes, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op 27 februari 1698.

34 Luitjen Sijtses, geboren 1660.
35 Fijke Ouwes

Kinderen:

 1. Uwe Luitjens, geboren 1685
 2. Beitske Luitjens (kwartier nr. 17).
 3. Wieger Luitjens, geboren 1695.


40 Tijs Tammes, geboren in 1658, gedoopt te Opeinde (Smallingerland) in mei 1687, overleden te Witveen (Tytsjerksteradiel), trouwt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 25 januari 1685, met
41 Jitske (Geukes) Geeuwkes, geboren te Witveen (Tytsjerksteradiel) in 1660, overleden te Witveen (Tytsjerksteradiel), overleden tussen 1726 en 1729.

Kinderen:

 1. Geeuwke Tijsses, gedoopt te Opeinde (Smallingerland) op 11 september 1687, trouwt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 13 april 1727, met Baukje (Jan) Hoogstins.
 2. Tamme Tijsses, geboren te Zwartveen (Smallingerland), gedoopt te Opeinde (Smallingerland) op 20 januari 1687, overleden voor 1749, eerste huwelijk te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op18 mei 1719, met Rinske Hanses, tweede huwelijk te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 30 maart 1732, met Abeltje Allerts, gedoopt te Beets (Opsterland) in 1710, overleden te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) in 1755.
 3. Minnert Tijsses, geboren te Rottevalle (Smallingerland), gedoopt te Opeinde (Smallingerland) op18 mei 1690, overleden in 169.
 4. Minnert Tijsses, geboren te Rottevalle (Smallingerland), gedoopt te Opeinde (Smallingerland) op 20 mei 1692, overleden voor 1729.
 5. Renske Tijsses, geboren te Opeinde (Smallingerland), gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op17 november 1695, trouwt met Pytter Johannes.
 6. Hiltje Tijsses, geboren te Opeinde (Smallingerland), gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 28 november 1697, overleden te Oudega (Smallingerland) in 1755, trouwt met Wybe Draeuwis, geboren te Opeinde (Smallingerland) in 1695 en overleden in 1778.
 7. Sjoukje Tijsses, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 4 augustus 1700, trouwt in 1725,  met Ybele Melles.
 8. Geeuwke Tijsses, geboren te Opeinde (Smallingerland), gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 4 juli 1703, overleden te Zuiderdrachten (Smallingerland) in 1783, trouwt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 13 april 1727, met Baukjen Jans, overleden op 3 augustus 1785 te Drachten (Smallingerland).
 9. Jacob Thijsses (kwartier nr. 20).
   

42 Hedzer Rinses, geboren 1680, overleden na 1771, gaat in ondertrouw te Suameer (Tytsjerksteradiel) op 9 februari 1709, trouwt te Drogeham (Achtkarspelen) op 24 februari 1709, met 
43 Minke Binnes, geboren te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) in 1693, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 15 mei 1718.

Kinderen:

 1. Rinske Hedzers, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op14 februari 1710.
 2. Antje Hedzers (kwartier nr. 21).
 3. Binne Hedzers, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 25 maart 1714, overleden te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) voor 5 april 1716.
 4. Binne Hedzers, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 5 april 1716.
 5. Alle Hedzers, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 24 september 1719, overleden voor 16 november 1721
 6. Maaike Hedzers, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 8 juli 1725.

44 Johannes Wilts, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) in 1673, trouwt te Oenkerk (Tytsjerksteradiel) op1 mei 1701, met
45 Janke (Jurjen) Jelsema, geboren in 1680, overleden te Oenkerk (Tytsjerksteradiel) in 1709.

Kinderen:

 1. Sijszke Johannes, gedoopt op 9 juli 1702.
 2. Nieske Johannes, geboren te Oenkerk (Tytsjerksteradiel) op13 februari 1707.
 3. Reinder Johannes (kwartier nr. 22).
 4. Jurjen Johannes, geboren in 1710.

46 Klaas Thomas, overleden voor 1722, trouwt op 20 december 1704, met
47 Berber Goslings, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op10 december 1682, doet belijdenis te Burgum Tytsjerksteradiel) op 6 juli 1706, overleden op 25 april 1745.

Kinderen:

 1. Antie Klazes, gedoopt te Burgum (Tytsjerksteradiel) op14 november 1726.
 2. Aukjen (Akke) Klazes (kwartier nr. 23).
 3. Pyttje Klazes, gedoopt op 6 augustus 1713.
 4. Thomas Klazes, trouwt Trijntje Aukes


60 Pyter Cornelis, gestorven voor 1718, trouwt in 1680, met
61 Hiltje Pijters, overleden voor 1728.

Kinderen:

 1. Cornelis Pieters (kwartier nr. 30).

Generatie 6


64 Jacob Klazes, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1610,.trouwt te Burgum (Tytsjerksteradiel) in 1647, met
65 Rinske Ages, overleden te Burgum (Tytsjerksteradiel) voor 1647.

Kinderen:

 1. Age Jacobs, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1635.
 2. Klaas Jacobs (kwartier nr. 32).
 3. Sijke Jacobs, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1642.
 4. Frans Jacobs, geboren te Burgum (Tytsjerksteradiel) 1645.


80 Tamme Tijsses, geboren te Zwartveen onder Oostermeer (Tytsjerksteradiel) in 1628, overleden na 1699, trouwt in 1660, met
81 Hiltje Sjoerds, geboren 1635, overleden te Rottevalle (Achtkarspelen) in 1693.

Kinderen:

 1. Tijs Tammes (kwartier nr. 40).
 2. Sierd Tammes, geboren in 1661, overleden te Rottevalle (Achtkarspelen), trouwt te Opeinde (Smallingerland) op 23 december 1683, met Baukjen Freerks.
 3. Renske Tammes, geboren in 1670, trouwt in 1712, met Mint  Jacobs, geboren in 1672.


82 Geeuwke Minnerts, overleden voor 1678.
83 Rinske Wobbes.

Kinderen:

 1. Jitske (Geukes) Geeuwkes (kwartier nr. 41).


84 Rinse Hedzers, geboren 1655, overleden tussen 1708 en 1718, trouwt te Oostermeeer / Eestrum (Tytsjerksteradiel) op 26 januari 1679, met
85 Minke Oebeles, geboren 1662, overleden na 1718.

Kinderen:

 1. Hedzer Rinses (kwartier nr. 42).
 2. Oebele Rinses, geboren 1682.
 3. Maaike Rinses, geboren 1685.
 4. Binne Rinses, geboren 1690.
 5. Hemke Rinses, geboren in 1696, gedoopt op 26 december 1696.


86 Binne Alles, geboren 1665, overleden te Drogeham (Achtkarspelen) voor 1694, trouwt te Drogeham (Achtkarspelen) op 27 november 1687, met
87 Antje Jans, geboren 1670.

Kinderen:

 1. Jan Binnes, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 18 augustus 1690.
 2. Hiltje Binnes, gedoopt te Oostermeer Tytsjerksteradiel) op 1 juni 1692.
 3. Minke Binnes (kwartier nr. 43).


88 Wilt Johannes, geboren in 1643, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op18 januari 1643, overleden na 1724, trouwt in 1689, met
89 Sijtske Willems, geboren te Burum (Kollumerland c.a.) 1635, overleden te Burgum (Tytsjerksteradiel) in 1680.

Kinderen:

 1. Griet Wilts, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 30 oktober 1670.
 2. Johannes Wilts (kwartier nr. 44).

90 Jurrien (Jurrien) Jelsma, geboren in 1650.
91 Jantien Reinders, geboren in 1655.

Kinderen:

 1. Janke (Jurjen) Jelsema (kwartier nr. 45) .

94 Gosling Ages.
95 Janke Murks.

Kinderen:

 1. Berber Goslings (kwartier nr. 47).

Generatie7


128 Klaas N., tweede huwelijk met Dieuke Bartels, eerste huwelijk met
129 N.N.

Kinderen:

 1. Jacob Klazes (kwartier nr. 64).
 2. Klaas Klazes, overleden te Burgum (Tytsjerksteradiel) in 1646, boer te Burgum (Tytsjerksteradiel).


160 Tijs Sjoerds, geboren in 1604, overleden na 1636, trouwt in 1628, met
161 Jantien Tammes, geboren in 1602, overledene na 1636.

Kinderen:

 1. Tamme Tijsses (kwartier nr. 80).

168 Hedzer Rinses, geboren 1620.
169 Fokje Rinses.

Kinderen:

 1. Rinse Hedzers (kwartier nr. 84).


170 Oebele Binnes, geboren te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) 1630, overleden voor 2 juni 1677, trouwt te Grootegast (Gr.) op 25 maart 1655, met,
171 Maijcke Gerckes, geboren te Grootegast (Gr.) 1635, overleden te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) tussen 1677 en 1682.

Kinderen:

 1. Gercke Oebeles, trouwt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 22 april 1674, Saepkien Jans
 2. Binne Oebeles, geboren 1658, eerste huwelijk te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 24 juli 1681, met Nincke Ouwes, tweede huwelijk te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 5 juni 1692, met Antie Dircks.
 3. Taalke Oebeles, geboren 1660, overleden te BoornBurgum (Smallingerland) voor 12 maart 1699, trouwt te Boornbergum (Smallingerland) op 27 januari 1684,  met Gooitsen Halbes.
 4. Minke Oebeles (kwartier nr. 85).
 5. Mettie Oebeles, geboren te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) 1665.


176 Johannes Gercks, geboren te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) 1610, overleden tussen 1667 en 1674, trouwt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) 1635, met
177 Nies Jans, geboren 1615, overleden na1682.

Kinderen:

 1. Wilt Johannes (kwartier nr. 88).


178 Willem Johannes, geboren 1610, overleden voor 1669, trouwt 1635, met
179 Grietje Johannes, geboren 1615, overleden voor 1669..

Kinderen:

 1. Sijtske Willems (kwartier nr. 89).


180 Jurrien (Sijtses) Jelsma, overleden voor 16 september 1650, eerste huwelijk met Trijntie Lieuma van Buitenpost (Achtkarspelen), tweede huwelijk met
181 Reintie (Hoits) Lieuma.

Kinderen:

 1. Jurrien (Jurrien) Jelsma (kwartier nr. 90).

Generatie 8


320 Sjoerd Jelgers, geboren in 1575, overleden na 1630, trouwt 1595, met
321 Trijn Tijses, overleden na 1630

Kinderen:

 1. Tijs Sjoerds (kwartier nr. 160).
 2. Jelger Sjoerds, overleden na 1667, eerste huwelijk met Hendrickje Hendriks, voor 1624, tweede huwelijk met Waab Jans.
 3. Reinu Sjoerds, gedoopt te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) op 29 mei 1642, doet belijdenis te Oostermeer (Tytsjerksteradiel op 29 mei 1642.

322 Tamme Edzes, geboren 1590.
323 Rinske Johannes, overleden na1636.

Kinderen:

 1. Lolck Tammes.
 2. Jantien Tammes (kwartier nr. 161).
 3. Edze Tammes.


352 Gercke Cornelis, geboren 1575, overleden te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) in 1649, eerste huwelijk met Lutger Jans, tweede huwelijk met.
353 Stijn Gerritsdr, geboren 1580, overleden te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) in 1626.

Kinderen:

 1. Wilt Gercks, geboren 1600.
 2. Meijnts Gercks, geboren 1605, trouwt voor 1636, met Ritske Aesges.
 3. Johannes Gercks (kwartier nr. 176).


360 Sijtse Martens Jelsma, overleden tussen 1640 en 1644
361 Eelck (Sjoerdsdr) Itsma, overleden te Harkema (Achtkarspelen) 1624.

Kinderen:

 1. Jurrien (Sijtses) Jelsma (kwartier nr. 180).


362 Hoit Lieuma, overleden na 1658, eigenerfde boer te Opende (Gr.).
363 Ymck Goockema.

Kinderen:

 1. Reintie (Hoits) Lieuma (kwartier nr. 181) .

Generatie 9


644 Edze Gerck, overleden te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) in 1614.
645 Marie Eelckes, overleden te Oostermeer (Tytsjerksteradiel) in 1614.

Kinderen:

 1. Tamme Edzes (kwartier nr. 322).


706 Gerrit Coenes, overleden na 1629, veenmeester voor het Sint Antony gasthuis te Leeuwarden, trouwt voor 1587, met
707 Bauck Ubles, geboren 1626, overleden tussen 1625 en 1627. K

Kinderen:

 1. Wilt Gerrits, overleden voor 1630, trouwt met Tet Sijtses.
 2. Stijn Gerritsdr (kwartier nr. 353).


722 Sjoerd (Aethye) Ytsma, overleden te Buweklooster (Achtkarspelen) in 1600.
723 Anna (Folkert) Grothinge, overleden te Buweklooster (Achtkarspelen) op 25 januari 1598.

Grafsteen van Anna (Folkert) Grothinge ingemetseld in het lijkenhuisje van de begraafplaats te Buweklooster (Achtkarspelen).

Kinderen:

 1. Engel (Sjoerdsdr) Itsma, trouwt Minnert Binnes, overleden na 1627.
 2. Eelck (Sjoerdsdr) Itsma (kwartier nr. 361).


726 Lambert Goeckema, overleden na 1620, eigenerfde boer te Opende (Gr.) en grietman van Langewold
727 Lieuck Gielsma.

Kinderen:

 1. Ymck Goockema (kwartier nr. 363).

Generatie 10


1444 Aetze Itsma.

Kinderen:

 1. Sjoerd (Aethye) Ytsma (kwartier nr. 722) .


1446 Folcke Botteszn Grottinga, geboren 1491, overleden te Buweklooster (Achtkarspelen) op 22 februari 1572, trouwt 1520, met
1447 Auck N., overleden na 1572.

Kinderen:

 1. Dee(ge) (Folkert) Grothinge, geboren 1522.
 2. Botte (Folkert) Grothinge, geboren 1525, overleden in 1593.
 3. Jo(e)rck (Folkert) Grothinge, geboren 1530.
 4. Anna (Folkert) Grothinge (kwartier nr. 723).
    

1452 Wijger Goeckema, overleden voor 1596.
1453 Wijcke Gerxdr

Kinderen:

 1.   Lambert Goeckema (kwartier nr. 726).

Generatie 11


2892 Boote (Botte) Deeges Grotijnghe, geboren te Surhuizum (Achtkarspelen) 1486

Kinderen:

 1. Folcke Botteszn Grottinga (kwartier nr. 1446.

Generatie 12


5784 Degha Grottingen, geboren te Surhuizum (Achtkarspelen) 1441

Kinderen:

 1. Boote (Botte) Deeges Grotijnghe (kwartier nr. 2892).